Ảnh hưởng của giới tính thai nhi lên kết quả thai kỳ trong thời kỳ mang thai đôi

Nir Melamed, MD, MSc, Yariv Yogev, MD, và Marek Glezerman, MD

Sản và Phụ khoa. VOL. 114, NO. 5, 1085-1092.  Tháng 11 năm 2009

Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá mối quan hệ giữa giới tính thai nhi và kết quả thai kỳ trong trường hợp mang thai đôi khác trứng và ảnh hưởng của bào thai nữ và nam lên việc cùng sinh đôi đối ngược giới tính của chúng. Đây là một nghiên cứu hồi cứu về tất cả các trường hợp mang thai đôi khác trứng ở bệnh viện cấp ba từ năm 1995 đến năm 2006. Các trường hợp mang thai được phân thành 3 nhóm theo giới tính của bào thai: nữ – nữ, nam – nữ và nam – nam. Kết quả của các trường hợp mang thai được so sánh trong ba nhóm với nhau. Kết quả trẻ sơ sinh của các em bé gái từ các trường hợp mang thai đôi nữ – nữ được so sánh với các trường hợp mang thai đôi nam – nữ. Tương tự như vậy, kết quả trẻ sơ sinh của các em bé trai từ các trường hợp mang thai đôi nam – nữ được so sánh với các trường hợp mang thai đôi nam – nam. Nguy cơ sinh non ở thời điểm ít hơn 31 và 38 tuần của thai kỳ là cao nhất ở nhóm nam – nam (lần lượt là 9.2%, tỉ số nguy cơ [OR] 1.7, khoảng tin cậy 95% [CI] 1.2–2.6 và 4.1%, OR 2.3, 95% CI 1.3– 4.2) và trung bình ở nhóm nam – nữ (lần lượt là 7.5%, OR 1.4, 95% CI 1.1–1.9 và 3.2%, OR 1.8, 95% CI 1.2–3.0) bằng cách sử dụng nhóm nữ – nữ để tham khảo (lần lượt là 5.5% và 1.8%). Trẻ sơ sinh trai trong nhóm sinh đôi nam – nam theo tính cách đặc trưng có cân nặng khi sinh trung bình nhẹ hơn và tỉ lệ phát triển thấp hơn khi so với trẻ sơ sinh trai trong các cặp đôi nam – nữ. Trẻ sơ sinh gái từ các trường hợp mang thai đôi nam – nữ có tỉ lệ mắc bệnh về hô hấp và thần kinh tương tự như tỉ lệ mắc bệnh về hô hấp và thần kinh của các trẻ sơ sinh trai và cao hơn đáng kể so với tỉ lệ mắc bệnh về hô hấp và thần kinh của trẻ sơ sinh gái từ các trường hợp mang thai đôi nữ – nữ. Tóm lại, trong các trường hợp mang thai đôi, kết quả sẽ được nâng lên tốt hơn khi các bào thai (nam hoặc nữ) nằm trong tử cung cùng với bào thai nữ khác so với sinh đôi cùng bào thai nam. Phân tích về kết quả trẻ sơ sinh đối với trẻ sơ sinh sinh đôi trước kỳ hạn sẽ xác định yếu tố không có lợi đối với bé nam.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0