Ảnh hưởng của hàm lượng Protein huyết tương A trong thời kỳ mang thai (PAPP-A) cực thấp trong 3 tháng đầu đối với thai nghén

Tạp chí sản phụ khoa Australia và Newzealand; 49: 258–262

Cơ sở: Protein huyết tương A trong thời kỳ mang thai (PAPP-A) là một chỉ số xét nghiệm hội chứng Down trong 3 tháng đầu thai kỳ. Hàm lượng thấp có thể liên quan đến hậu quả tiêu cực là bất thường nhiễm sắc thể.

Mục tiêu: Để đánh giá hậu quả với thai nghén khi hàm lượng PAPP-A bằng hoặc dưới 0.2 MoM.

 Phương pháp: Thu thập dữ liệu của những bệnh nhân tham gia khám thai liên tục 3 tháng đầu thai kỳ. Nhưng người có lượng PAPP-A ≤ 0.2 MoM được chia thành 3 nhóm: ≤ 0.1 MoM; 0.11–0.15 MoM; và 0.16–0.2 MoM.

Kết quả: Xem xét sàng lọc 44,535 bệnh nhân tìm được 197 bệnh nhân có lượng PAPP-A ≤ 0.2 MoM. Tỷ lệ có biểu hình nhân bất thường tăng lên cùng với giảm lượng PAPP-A. Ở những trường hợp không có bất thường nhiễm sắc thể, Thai nghén được xác định là ‘bình thường’ chiếm tối thiểu 30% và ‘tốt’ chiếm tối thiểu 60%, cả 2 tỷ lệ này tăng lên khi lượng PAPP-A tăng. Lượng PAPP-A thấp đáng kể ở những nhóm có hậu quả xấu. Tỷ lệ sinh non là như nhau ở cả 3 nhóm nhưng cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc, đòng thời tỷ lệ sinh non nhiều nhất có liên quan đến giảm lượng PAPP-A. Tỷ lệ phát triển kém giống nhau ở cả 3 nhóm, nhưng vẫn gấp đôi tỷ lệ này ở người bình thường.

Kết luận: Nếu lượng PAPP là ≤ 0.2 MoM và biểu hình nhân bình thường, thì có sự tăng nguy cơ ảnh hưởng tới thai nghén. Thậm chí với PAPP-A dưới ≤ 0.1 MoM, một ảnh hưởng tốt có thể mong đợi tới 60% trường hợp. Cần đánh giá hình thái học một cách cẩn thận và theo rõi sự phát triển của thai nhi và sức khỏe chung.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0