Ba diterpenoid mới từ quả cây trinh nữ châu Âu (Vitex agnus-castus)

Chem Pharm Bull (Tokyo). Tháng 10 năm 2009;57(10):1132-5.

Ono M, Nagasawa Y, Ikeda T, Tsuchihashi R, Okawa M, Kinjo J, Yoshimitsu H, Nohara T.
Trường Nông nghiệp, Trường đại học Tokai, Aso, Kumamoto 869-1404, Nhật bản. mono@agri.u-tokai.ac.jp

Vitex Agnus-Castus L. (Verbenaceae) là một cây bụi mọc thưa thớt khắp trung Á, vùng Địa trung hải và Nam châu Âu. Quả chasteberry được dùng để điều trị hội chứng mất cân bằng hormon ở phụ nữ. Quả này được ghi chép có chứa: các tinh dầu, iridoid, flavonoid và diterpenoid. Axit linoleic được tách ra từ quả và được nhận biết như một hợp chất estrogen. Trong một nghiên cứu trước đây, bảy diterpenoid được tách ra và nghiên cứu.

Từ nghiên cứu đang tiếp tục về Vitex Agnus-Castus, ba diterpenoid loại labdane mới viteagnusins F, G và H được tách ra từ chiết xuất Hexan của quả (chasteberry) của cây trinh nữ châu Âu (Vitex agnus-castus L.) (Verbenaceae). Bảy hợp chất đã biết bao gồm bốn diterpenoid loại labdane, một diterpenoid loại norlabdane, một sesquiterpenoid loại aromadendrane và một flavonoid. Cấu trúc hoá học của ba diterpenoid loại labdane mới này được xác định bằng cách sử dụng số liệu quang phổ và dấu hiệu hoá học.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0