Biến chứng tái diễn trong lần mang thai thứ hai

(Sản Phụ khoa 2009;113:1217–24)

Chủ đề: Để xác định các hậu quả về sản khoa trong lần mang thai thứ hai sau lần mang thai đơn đầu tiên bị biến chứng sinh non tiên phát hoặc tiền sản giật và phân mức bởi thay đổi sự phát triển của thai nhi.

Phương pháp: Trong một nghiên cứu quần thể dựa trên đăng ký sổ sách, chúng tôi lựa chọn các phụ nữ có sinh nở đơn lần thứ nhất và lần thứ hai từ năm 1978 đến năm 2007 (n_536,419). Từ đầu đến cuối là sinh non, tiền sản giật, sự phát triển của thai nhi, bong rau, và thai lưu sau 20 tuần tuổi thai. Chúng tôi sử dụng _2 và kiểm nghiệm t để so sánh sự khác biệt tỷ lệ mắc phải giữa lần mang thai thứ nhất và lần mang thai thứ hai.

Kết quả: So sánh với lần sinh thứ nhất đúng kỳ, sinh vào tuần 32-36 của thai kỳ thì tăng nguy cơ sinh non ở lần mang thai thứ hai từ 2.7% đến 14.7% (Tỷ suất nguy cơ [OR] 6.12, 95% khoảng tin cậy [CI] 5.84-6.42) và nguy cơ tiền sản giật từ 1.1% đến 1.8% (OR 1.60, 95% CI 1.41 – 1.81); với trường hợp sinh trước 28 tuần thì tăng nguy cơ sinh non ở lần mang thai thứ hai tới 26% (OR 13.1, 95% CI 10.8-15.9) và sinh lần thứ hai có tiền sản giật tới 3.2% (OR 2.96, 95%CI 1.80-4.88). Sinh lần đầu tiên ở phụ nữ có tiền sản giật giữa tuần 32 và tuần 36, so với sinh sau 37 tuần, thì tăng nguy cơ của tiền sản giật ở lần mang thai thứ hai là từ 14.1% đến 25.3% (OR 2.08, 95% CI 1.87-2.31) và trẻ sơ sinh nhỏ hơn tuổi thai từ 3.1% đến 9.6% (OR 2.82, 95% CI 2.38-3.35). so với trị số trung bình sự phát triển của thai nhi có độ lệch chuẩn 2-3 dưới mức trung bình ở lần mang thai đầu tiên thì tăng nguy cơ tiền sản giật từ 1.1% đến 1.8% (OR 1.62, 95% CI 1.34-1.96) ở lần mang thai thứ hai.

Kết luận: Sinh non tiên phát, tiền sản giật, và sự phát triển của thai nhi sai lệch thì có xu hướng tái diễn và có khả năng mắc lại một trong các biến chứng đó ở lần mang thai thứ hai. Biến chứng nặng càng làm tăng các nguy cơ này.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0