Bổ sung Vitamin D trong thời gian mang thai: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi về độ an toàn và tính hiệu quả

Hollis BW, Johnson D, Hulsey TC, Ebeling M, Wagner CL
Khoa Sơ sinh và Khoa Sản và Phụ khoa, Trường đại học Y khoa Nam Carolina, Charleston, SC, USA. hollisb@musc.edu.

Tóm tắt: Sự cần thiết, độ an toàn và tính hiệu quả của việc bổ sung vitamin D trong thai kỳ vẫn đang còn tranh cãi nhiều. Trong thử nghiệm đối chứng, ngẫu nhiên này, phụ nữ mang thai đơn có tuổi thai từ 12 đến 16 tuần sẽ nhận được 400, 2000, hoặc 4000IU vitamin D(3) mỗi ngày cho đến khi sinh. Chỉ tiêu chính là nồng độ 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] tuần hoàn của người mẹ / trẻ sơ sinh tại thời điểm sinh, trong khi các chỉ tiêu phụ là nồng độ 25(OH)D đạt tới 80nmol/L hoặc hơn, và nồng độ 25(OH)D cần thiết để đạt tới việc sản xuất 1,25-dihydroxyvitamin D(3) [1,25(OH)(2) D(3)] tối đa. Trong số 494 phụ nữ tuyển chọn, có 350 phụ nữ tham gia liên tục cho tới khi sinh: nồng độ 25(OH)D trung bình theo nhóm ở thời điểm sinh và trong thời gian 1 tháng trước khi sinh khác nhau đáng kể (p<0,0001), và phần trăm số người đạt được lượng vừa đủ cũng khác nhau đáng kể theo nhóm, lớn nhất là ở nhóm 4000IU (p<0,0001). Tỉ số nguy cơ (RR) đối với việc đạt nồng độ 80nmol/L hoặc hơn trong vòng 1 tháng trước khi sinh khác nhau đáng kể giữa các nhóm 2000IU và 400IU (RR=1,52, 95% CI: 1,24-1,86), giữa các nhóm 4000IU và 400IU (RR=1,60, 95% CI: 1,32-1,95), nhưng lại không có sự khác nhau giữa nhóm 4000IU và nhóm 2000IU (RR=1,06, 95% CI: 0,93-1,19). 25(OH)D tuần hoàn có ảnh hưởng trực tiếp tới nồng độ 1,25(OH)(2) D(3) tuần hoàn trong suốt thai kỳ (p<0,0001), với sản lượng 1,25(OH)(2) D(3) tối đa ở tất cả các đối tượng trong nhóm 4000IU. Không có sự khác nhau giữa các nhóm về bất kỳ số đo độ an toàn nào. Không có một tác dụng phụ riêng lẻ nào được cho là do việc bổ sung vitamin D hoặc do lượng 25(OH)D tuần hoàn. Kết luận được đưa ra là việc bổ sung 4000IU vitamin D một ngày cho phụ nữ mang thai là an toàn và hiệu quả nhất để đảm bảo lượng vừa đủ ở tất cả phụ nữ và những đứa con của họ bất kể chủng tộc, nhưng ngược lại nhu cầu trung bình được dự tính hiện nay là tương đối không có hiệu quả để đạt tới nồng độ 25(OH)D tuần hoàn vừa đủ, đặc biệt ở những người Mỹ Phi.

© 2011 Hiệp hội Nghiên cứu về Xương và Khoáng chất của Mỹ.
Can J Public Health. Tháng 7 – tháng 8 năm 2011;102(4):308-12.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0