Amy Johnson & Blogs

Amy Johnson thiên nhiên liệu pháp, Massage cấp IV Bác sỹ thiên nhiên liệu pháp tại phòng mạch thiên nhiên liệu pháp Coburg Giới thiệu Amy đã tốt nghiệp Cử nhân khoa học ngành Thiên nhiên liệu pháp – Khoa học về Sức khoẻ tại trường Thiên nhiên liệu pháp miền Nam. Hơn ba năm qua, […]

Joshua Laing & Blogs

Bác sỹ Joshua Laing MBBS BBiomedSci (Hons) Bác sỹ y khoa tại Peninsula Health Giới thiệu Josh tốt nghiệp cử nhân y sinh tại trường đại học Monash, sau đó, tại đây, anh lại tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học của mình, đảm nhiệm dự án nghiên cứu danh dự. Sau khi hoàn thành […]