Chương trình “Hỏi đáp hiểu biết về sản phẩm PM KiddieCal” năm 2013

Hoàn thành phiếu “Hỏi đáp hiểu biết về sản phẩm PM Kiddiecal” để có cơ hội giành được giải trong gói giải thưởng PM KiddieCal (tổng trị giá gần 14 triệu đồng) Các chương trình tham khảo ý kiến cho sản phẩm PM KiddieCal (dành cho người lớn và trẻ em) trong năm 2012 đã […]

Hỏi đáp hiểu biết về sản phẩm PM Procare

Các chương trình tham khảo ý kiến về sản phẩm PM Procare đã giúp chúng tôi thu thập được rất nhiều thông tin, ý kiến đóng góp quí báu để có thể hoàn thiện sản phẩm tốt hơn, và tiếp theo các chương trình này chúng tôi, Công ty Max Biocare Pty, Ltd. đồng hành […]

Tham khảo ý kiến PM Procare 2013

Hoàn thành “Phiếu tham khảo ý kiến” để có cơ hội trúng 1 giải thưởng trong gói giải thưởng PM Procare (tổng trị giá các giải tương đương 13.000.000 đồng) Chú ý, khi chúng tôi nhắc tới tên sản phẩm PM Procare trong các câu hỏi của cuộc tham khảo ý kiến này là chúng […]