Gói giải thưởng chương trình PM KiddieCal

Các sản phẩm trong gói giải thưởng PMKiddieCal này được lựa chọn từ những sản phẩm của Hãng Max Biocare, đều được bào chế đặc biệt để giúp chăm sóc sức khỏe của bạn và cả gia đình. Để biết thêm thông tin về PMKiddieCal, hãy  nhấn vào đây Để biết thêm về PMEyeTonic, hãy nhấn vào […]

Các sản phẩm dùng trả thưởng cho phiếu tham khảo ý kiến 2013

Cho các bà mẹ tham gia về cuộc tham khảo ý kiến về PMProcare – tháng 6 năm 2013 Các sản phẩm trong danh sách giải thưởng cho các bà mẹ tham dự vào cuộc tham khảo ý kiến lần này được lựa chọn từ những sản phẩm có thể sử dụng cùng với PMProcare […]