Thông tin thu nhận từ phiếu tham khảo ý kiến sản phẩm PM Procare 2013

Thông tin thu nhận từ phiếu tham khảo ý kiến sản phẩm PM Procare 2013

bieu do phu nu mang thai khi tham gia phieu tham khoa y kien

Trong tháng 7 (năm 2013), chúng tôi đã mời các chị em phụ nữ tham gia trả lời “Phiếu tham khảo ý kiến về PM Procare” để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về phụ nữ trong giai đoạn trước, trong và sau khi mang thai. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi […]