Chuẩn bị để sinh con

Bạn chớ nên coi thường việc bình tĩnh khi sắp chuyển dạ. Hi vọng là cho đến thời điểm này bạn đã sắp xếp được nơi để sinh bé. Nếu bạn quyết định sinh bé ở bệnh viện, tốt nhất bạn nên chọn bệnh viện từ khi mới mang thai. Bạn cũng nên lựa chọn […]