Các hướng dẫn khi mang thai theo tuần

Các hướng dẫn khi mang thai theo tuần

thai kỳ theo tuần

Mỗi tuần mang thai đem lại sự phát triển và thay đổi. Để hướng dẫn bạn thông qua quá trình này, chúng tôi đưa bạn vào cuộc hành trình tuần này qua tuần để bạn có thể hiểu những gì đang xảy ra bên trong và ngoài. Đây chỉ là một hướng dẫn chung, do đó bạn sẽ nhận thấy một số sự bất hòa giữa thời kỳ mang thai và được mô tả.

Kết quả ước tính ngày sinh

Để thực hiện tính toán, hãy nhập vào ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng của bạn vào ô nhập liệu phía bên tay phải. Bảng tính Thai kỳ Kỳ kinh cuối Chính xác thì trong giai đoạn này bạn chưa có thai nhưng bác sĩ thường lấy ngày này để đánh dấu cho […]