Ước tính ngày sinh

Ước tính ngày sinh

Biết ngày dự kiến sinh có thể giúp bạn rất nhiều. Trước hết, nó giúp bạn theo dõi sự phát triển của thai nhi. Bạn sẽ phải tiến hành một số xét nghiệm khác nhau trong suốt thời gian mang thai và việc biết ngày dự kiến sinh của mình sẽ giúp bạn có được những kết quả xét nghiệm chính xác. Tiếp đó, nó giúp cho bác sĩ của bạn có thể xử lý được việc sinh sớm hơn dự kiến, nếu điều đó xảy ra.

Tính ngày rụng trứng

Tính ngày rụng trứng

Bạn đang cố gắng thụ thai? Bạn có cần giúp tính ngày rụng trứng của mình và có muốn biết khi nào là thời điểm tốt nhất để thụ thai không? Thời điểm tốt nhất để thụ thai không chỉ là thời điểm rụng trứng của bạn mà còn là thời điểm trước đó vài ngày vì tinh trùng có thể sống được tới 5 ngày trong cơ thể bạn và chờ trứng của bạn đến.

Kết quả ước tính ngày rụng trứng

Đây là thời điểm tốt nhất để bạn thụ thai: Để biết thời điểm tốt nhất để bạn thụ thai, hãy vui lòng nhập ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối và chu kỳ kinh nguyệt của bạn tại đây. Hãy nhớ rằng, dự tính thời điểm tốt nhất để thụ thai không phải là […]