Bổ sung nhiều chất dinh dưỡng vi lượng trong khi mang thai giúp làm giảm các trường hợp sinh nhỏ hơn so với tuổi thai (SGA)

Bài này bao gồm 17 nghiên cứu. Các tác giả đã nhận thấy có sự giảm đáng kể 9%  trường hợp sinh nhỏ hơn so với tuổi thai (SGA) (RR=0,91, CI 0,86-0,96) ở nhóm bổ sung nhiều chất dinh dưỡng vi lượng so với nhóm chỉ bổ sung sắt – axit folic. Tuy nhiên, với bản phân tích sâu hơn, việc giảm này chỉ đáng kể ở những phụ nữ có chỉ số BMI trung bình tối thiểu là 22kg/m2. Không có sự tăng đáng kể nguy cơ tử vong sơ sinh khi các ca sinh được thực hiện trong những điều kiện thích hợp. Vì vậy bổ sung nhiều chất dinh dưỡng vi lượng trong khi mang thai có thể có lợi nhiều trong việc giảm các trường hợp sinh nhỏ hơn so với tuổi thai (SGA) hơn là chỉ bổ sung sắt – axit folic.

Tài liệu tham khảo
1. Haider, B.A., M.Y. Yakoob, and Z.A. Bhutta, Effect of multiple micronutrient supplementation during pregnancy on maternal and birth outcomes. BMC Public Health, 2011. 11 Suppl 3: p. S19.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0