Mối liên hệ giữa việc chảy máu âm đạo của kỳ 3 tháng đầu tiên và sẩy thai

Hasan, Reem; Baird, Donna D.; Herring, Amy H.; Olshan, Andrew F.; Jonsson Funk, Michele L.; Hartmann, Katherine E.

Sản và Phụ khoa. 114(4):860-867, Tháng 10 năm 2009.

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ tương quan giữa chảy máu âm đạo trong kỳ 3 tháng đầu và sẩy thai, đồng thời không tính đến việc chảy máu ở thời điểm mất thai. Trong một nghiên cứu thuần tập trường hợp mang thai ngoài cộng đồng, những phụ nữ được lựa chọn trước hoặc trong thời gian mới mang thai. Số liệu tỉ mỉ về việc chảy máu trong kỳ ba tháng đầu tiên được thu thập bằng cách phỏng vấn qua điện thoại. Các trường hợp chảy máu gần thời gian sẩy thai (trong vòng 4 ngày) được loại bỏ. Những mô hình nguy cơ tại một thời điểm được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa việc chảy máu và sẩy thai. Những mô hình được điều chỉnh để tính đến tuổi của người mẹ, sẩy thai trước và việc hút thuốc. Phép phân tích cây hồi quy thăm dò được dùng để phân tích sự quan trọng tương đối của các đặc điểm chảy máu khác như khoảng thời gian, cơn đau liên quan, màu sắc và thời điểm. Các kết quả cho thấy rằng trong số 4.510 đối tượng tham gia nghiên cứu, thì có 1.204 người (27%) ghi nhận có một vài lần chảy máu âm đạo hoặc có vài giọt trong kỳ ba tháng đầu và 517 người bị sẩy thai. Các lần chảy máu nhiều được ghi nhận ở 8% số phụ nữ bị chảy máu. Khi chúng ta đánh giá bất cứ sự chảy máu nào (bao gồm cả các lần xuất hiện vết máu), tỉ số nguy cơ (OR) tương ứng không được điều chỉnh của việc sẩy thai đối với những phụ nữ bị chảy máu (n=1,204) là 1.1 (khoảng tin cậy 95% [CI] 0.9 – 1.3). Tuy nhiên, những phụ nữ mà được ghi nhận là chảy máu nhiều (n=97) có nguy cơ sẩy thai cao hơn 3 lần so với những phụ nữ không bị chảy máu ở kỳ ba tháng đầu tiên (OR 3.0, 95% CI 1.9–4.6). Việc điều chỉnh của các đồng tham số có tác động thứ yếu lên các đánh giá. Các phân tích sâu hơn cho thấy những phụ nữ bị chảy máu nhiều kèm thêm cơn đau có nguy cơ cao nhất. Tóm lại, việc chảy máu nhiều trong kỳ ba tháng đầu tiên, đặc biệt là có liên quan đến cơn đau, thì có liên quan đến nguy cơ cao của việc sẩy thai. Các lần bị nhỏ giọt và nhẹ thì không có liên quan (ngay cả khi nó kéo dài từ 1 – 2 ngày)

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0