Chuyển hoá xương ở thai nhi của phụ nữ mang thai có sử dụng đơn hoặc đa liệu trình Corticosteroid

(Sản Phụ khoa 2009;114:38-44)

Chủ đề: Để đánh giá tác động của liều đơn hoặc liều tái diễn của corticosteroid tiền sinh đối với chuyển hóa xương của thai nhi.

Phương pháp: Đây là phân tích thứ cấp nhóm phụ nữ có thai từ một nghiên cứu đa trung tâm có đối chứng giả dược ngẫu nhiên đã được báo cáo về những phụ nữ có nguy cơ sinh non được dùng Bethamethasone (Nhóm thuốc) hoặc giả dược theo liệu trình hàng tuần sau một đợt dùng corticosteroid ban đầu. Lượng carboxy- terminal propeptit của tiền collagen type I và liên kết với carboxy-terminal telopeptit của tiền collagen type I huyết thanh dây rốn được xét nghiệm để đánh giá lần lượt độ hình thành và tiêu hủy xương của thai nhi. Phân tích này được phân tầng theo số liệu trình dùng Betamethasone hoặc giả dược nhắc lại của nghiên cứu tiền sản (một đến ba được so sánh với ít nhất bốn liệu trình, không bao gồm liệu trình đầu tiên).

Kết quả: Ở 251 mẫu huyết thanh dây rốn được xét nghiệm, trung bình lượng carboxy-terminal telopeptit của tiền collagen type I huyết thanh, chứ không phải lượng carboxy- terminal propeptit của tiền collagen type I, thấp hơn đáng kể với liệu trình betamethasone nhắc lại (55.0 so với 57.9 microgram/L, P_.01). Ở thai nhi nhắc lại ít nhất bốn liệu trình nghiên cứu, có sự giảm đáng kể lượng trung bình carboxy-terminal telopeptit của tiền collagen type I giữa các liệu trình nhắc lại Betamethasone và giả dược (lần lượt là 53.4 so với 58.6 microgram/L, P_.04), nhưng không có sự khác biệt giữa các nhóm thai nhi được dùng nhắc lại liệu trình nghiên cứu từ 1-3 (Lần lượt là 57.4 so với 56.7 microgram/L, P_.29).

Kết luận: Lượng các chất ghi nhận sự hủy xương trong huyết thanh dây rốn chứ không phải sự hình thành xương bị giảm đi ở thai nhi tiếp xúc với liệu trình nhắc lại của betamethasone tiền sản. Dường như không ảnh hưởng tới chuyển hóa xương của thai nhi khi dùng tới tận 4 liệu trình Bethamethasone tiền sản.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0