Những cơ chế nền tảng cho các tác dụng bảo vệ tim mạch của các axit béo đa không bão hoà omega-3.

J Nutr Biochem. Ngày 9 tháng 4 năm 2010. [Epub ahead of print]

Adkins Y, Kelley DS.
Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng cho người phương tây, ARS, USDA, Trường đại học California Davis, CA 95616, USA; Khoa Dinh dưỡng, Trường đại học California Davis, CA 95616, USA.

Các axit béo đa không bão hoà omega-3 (n-3 PUFAs) phổ biến là axit docosahexaenoic và axit eicosapentaenoic có trong dầu cá và axit alpha linolenic từ dầu hạt lanh. Các nghiên cứu dịch tễ học đưa ra giả thuyết về lợi ích của n-3 PUFA đối với sức khoẻ tim mạch. Các nghiên cứu can thiệp khẳng định rằng bổ sung n-3 PUFA đem lại lợi ích cho dự phòng tim mạch tiên phát và thứ phát. Bằng chứng từ các nghiên cứu tế bào và phân tử cho thấy các tác dụng bảo vệ tim mạch của n-3 PUFA là do hiện tượng đồng vận giữa những cơ chế tinh vi, phức tạp bao gồm cả phản ứng chống viêm, các chất trung gian phân giải lipid, điều biến của kênh dẫn ion tim, giảm triglyceride, ảnh hưởng lên các vi khu vực màng và các đường dẫn truyền tín hiệu tế bào xuôi dòng, và các tác dụng chống huyết khối và chống lại chứng loạn nhịp tim. N-3 PUFAs ức chế các đường dẫn truyền tín hiệu của phản ứng viêm (hoạt động của yếu tố nhân kappa B) và điều hoà suy giảm quá trình biểu hiện tổng hợp gien của axit béo (FA) (protein-1c gắn kết yếu tố điều hoà xterol (SREBP-1c)) và điều hoà tăng tường quá trình biểu hiện gien bao gồm cả quá trình ôxy hoá FA (thụ cảm thể alpha hoạt hoá yếu tố sinh trưởng peroxisome (vi thể peroxy) (Ppara)). Mục đích của tài liệu này là để nghiên cứu các cơ chế khác nhau nhằm chứng minh các tác dụng của n-3 PUFA trong việc chống lại bệnh tim mạch.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0