Cơ chế hoạt động của 1,25-dihydroxyvitamin D(3) trong quá trình hấp thu canxi qua ruột

Christakos S.
Khoa Sinh hoá và Sinh học Phân tử, Trường Y khoa New Jersey, Trường đại học Y khoa và Răng của New Jersey, Newark, NJ, 07013, USA, christak@umdnj.edu.

Tóm tắt: 1,25-Dihydroxyvitamin D(3) (1,25(OH)(2)D(3)) là hormone kiểm soát chính sự hấp thu canxi ở ruột. Khi nhu cầu về canxi của cơ thể tăng lên do thiếu hụt canxi qua chế độ ăn, do sự tăng trưởng, do thai kỳ hoặc cho con bú, thì sự tổng hợp 1,25(OH)(2)D(3) cũng được tăng lên dẫn tới kích thích sự hấp thu canxi ở ruột. Tuy nhiên, việc diễn tả đầy đủ các cơ chế phân tử liên quan tới việc 1,25(OH)(2)D(3) làm thay đổi quá trình hấp thu canxi vẫn chưa trọn vẹn. Sự hấp thu canxi ở ruột diễn ra theo cả hai cơ chế vận chuyển qua tế bào bão hoà chủ động và vận chuyển cận bào không bão hoà thụ động. Mỗi bước trong quá trình vận chuyển canxi qua tế bào (canxi được tiếp nhận ở mặt đỉnh, chuyển vào trong của tế bào ruột (enterocyte) và đẩy ra ngoài qua mặt đáy bằng cách bơm qua màng tế bào) được ghi nhận có liên quan tới một thành phần thuộc vitamin D. Bài này sẽ xem lại các nghiên cứu gần đây, bao gồm cả các nghiên cứu sử dụng chuột tách bỏ gien, điều đó cho thấy rằng quá trình hấp thu canxi được điều chỉnh bởi 1,25(OH)(2)D(3) phức tạp hơn so với mô hình ba bước truyền thống của sự vận chuyển canxi qua tế bào. Các khái niệm hiện nay đang được xem xét lại và các câu hỏi còn lại vẫn đang được tranh cãi. Bằng chứng cho vai trò của 1,25(OH)(2)D(3) trong sự điều hoà cơ chế hấp thu canxi cận bào cũng được đưa ra thảo luận.

Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. Ngày 25 tháng 8 năm 2011 (4):573-84.
 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0