Dầu thầu dầu đối với việc kích thích chuyển dạ: không có hại, không có lợi

Machteld Elisabeth BOEL,1,2 Sue Jean LEE,3,4 Marcus Johannes RIJKEN,1,2 Moo Koo PAW,1
Mupawjay PIMANPANARAK,1 Saw Oo TAN,1 Pratap SINGHASIVANON,3 François NOSTEN1,3,4 và Rose MCGREADY1,3,4

Tạp chí của Australia và New Zealand về sản và phụ khoa 2009; 49: 499–503

Dầu thầu dầu là một trong những thuốc phổ biến nhất được sử dụng đối với trường hợp kích thích chuyển dạ trong môi trường không dùng thuốc. Tuy nhiên, các số liệu đã công bố về tính an toàn và hiệu quả của hợp chất này đối với việc kích thích chuyển dạ hiện nay vẫn còn thiếu. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tính an toàn và hiệu quả của dầu thầu dầu đối với việc kích thích chuyển dạ ở những trường hợp thai nghén đã được ước tính bằng máy siêu âm tuổi thai lớn hơn 40 tuần. Số liệu được thu thập từ bệnh viện dựa trên bệnh án của tất cả các phụ nữ mang thai đến các phòng khám thai ở vùng biên giới giữa Thái lan và Miến điện, và mang thai hơn 40 tuần. Tính hiệu quả của dầu thầu dầu để kích thích chuyển dạ được biểu hiện bằng thời gian đến lúc sinh và được phân tích bằng một mô hình hồi quy các nguy cơ tương ứng của Cox. Tiêu chuẩn để đánh giá tính an toàn là tình trạng mệt mỏi của bào thai, nước ối nhuộm phân su, tâm thu nhanh của tử cung, vỡ tử cung, huyết áp người mẹ bất thường khi chuyển dạ, thang điểm Apgar, sự tỉnh lại của trẻ sơ sinh, thai lưu, băng huyết sau khi sinh, tiêu chảy cấp và sự tử vong của người mẹ. Các tỷ lệ tương quan được so sánh bằng cách sử dụng kiểm nghiệm chính xác của Fisher. Trong số 612 phụ nữ có thai kỳ hơn 40 tuần, có 205 người dùng dầu thầu dầu để kích thích chuyển dạ và số còn lại (n=407) thì không dùng. Thời gian đến lúc sinh không khác nhau lắm giữa hai nhóm (tỉ số nguy cơ (hazard ratio) 0.99 (khoảng tin cậy 95%: 0.81 đến 1.20; n = 509). Việc sử dụng dầu thầu dầu không liên quan đến  bất cứ một phản ứng phụ có hại nào trên mẹ và bào thai. Tóm lại, dầu thầu dầu để kích thích chuyển dạ cũng không đem lại hiệu quả đúng lúc đối với việc sinh nở và cũng không gây ra bất cứ tác hại nào trong các ca này. Các kết quả này cho thấy không có cơ sở để khuyến cáo sử dụng dầu thầu dầu cho việc kích thích chuyển dạ.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0