Điều trị hội chứng tiền kinh nguyệt bằng cây trinh nữ châu Âu

He Z, Chen R, Zhou Y, Geng L, Zhang Z, Chen S, Yao Y, Lu J, Lin S.

Khoa sản và phụ khoa, bệnh viện trường đại học y khoa liên hiệp Bắc kinh, trường đại học y khoa liên hiệp Bắc kinh, học viện Y khoa, Bắc kinh, Trung quốc. hezhong@pymc.edu.vn

MỤC ĐÍCH: Để kiểm tra tính hiệu quả và an toàn của chiết xuất VAC BNO 1095 ở phụ nữ Trung quốc bị hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) từ nhẹ đến nặng.

PHƯƠNG PHÁP: Tiến hành thử nghiệm lâm sàng nhiều trung tâm, nhóm song song, đối chứng với giả dược, mù đôi, theo thời gian. Sau pha sàng lọc và chuẩn bị kéo dài ba chu kỳ kinh, các bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn sẽ được chỉ định ngẫu nhiên vào nhóm điều trị (108 người) hoặc vào nhóm giả dược và được điều trị bằng chiết xuất VAC hoặc giả dược trong vòng ba chu kỳ kinh. Tính hiệu quả được đánh giá bằng cách sử dụng phiên bản nhật ký Trung quốc PMS (PMSD) và hội chứng căng thẳng tiền kinh nguyệt (PMTS).

KẾT QUẢ: Hai trăm mười bảy phụ nữ đủ tiêu chuẩn để vào pha điều trị (TP) và được chỉ định ngẫu nhiên vào nhóm điều trị (108 người) hoặc nhóm giả dược (109 người), 208 người cung cấp các số liệu về tính hiệu quả (trong đó có 104 người thuộc nhóm điều trị, 104 người thuộc nhóm giả dược), và 202 người đã hoàn thành pha điều trị (101 người ở nhóm điều trị, 101 người ở nhóm giả dược). Tổng số điểm PMSD trung bình giảm từ 29.23 ở điểm bắt đầu (chu kỳ 0) đến 6.41 ở điểm kết thúc (chu kỳ thứ ba) đối với nhóm điều trị và từ 28.14 ở điểm bắt đầu (chu kỳ 0) đến 12.64 ở điểm kết thúc (chu kỳ thứ ba) đối với nhóm giả dược. Tổng số điểm PMSD của chu kỳ thứ ba giảm đáng kể so với điểm bắt đầu ở cả hai nhóm (P<0.0001). Sự chênh lệch về điểm trung bình từ điểm bắt đầu tới chu kỳ kinh thứ ba ở nhóm điều trị (22.71+/-10.33) thấp hơn đáng kể so với sự chênh lệch ở nhóm giả dược (15.50+/-12.94, p<0.0001). Kết quả của PMTS giống nhau, tổng số điểm đối với PMTS thấp hơn nhiều giữa hai nhóm (p<0.01) và trong mỗi nhóm (p<0.01). Điểm giảm từ 26.17+/-4.79 xuống 9.92+/-9.01 đối với nhóm điều trị, và từ 27.10+/-4.76 xuống 14.59+/-10.69 đối với nhóm giả dược. Trong nghiên cứu này, hiệu quả của giả dược là 50%. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng (SAE) nào xảy ra ở cả hai nhóm.

KẾT LUẬN: Vitex Agnus Castus (VAC BNO 1095 tương ứng với 40mg thuốc thảo dược) là loại thuốc an toàn, có khả năng dung nạp tốt và hiệu quả trong việc điều trị cho phụ nữ Trung quốc bị hội chứng tiền kinh nguyệt từ nhẹ đến nặng.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0