Gen nhạy cảm với sự tiếp xúc của vi rút có thể tăng nguy cơ bị liệt não

 Tạp chí sản phụ khoa Australia và Newzealand 2009; 49: 247-253

Mục tiêu: Nhiều loại Cytokine có thể gây ra phản ứng viêm ở thai nhi, làm tăng khả năng bị bệnh liệt não (CP). Nghiên cứu này khảo sát sự liên quan giữa chất trung gian gây viêm được lựa chọn và các loại gen cytokine (Thụ thể Toll-like – 4 (TLR-4) Asp299Gly, Interleukin-6 G-174C và interleukin-4 C-589T) và liệt não (CP) từ 443 trẻ sơ sinh liệt não và 883 trẻ sơ sinh đối chứng. Kết quả được đối chứng so sánh với acid nucleic của vi rút trong cùng mẫu. Kết quả: Ở mọi giai đoạn tuổi thai (GA), TLR-4 có liên quan đến việc giảm nguy cơ bị liệt não (hệ số ảnh hưởng đồng hợp tử/dị hợp tử (OR) 0.70, 95% khoảng tin cậy (CI) 0.50-0.98) và interleukin (IL)-6 liên quan với tăng nguy cơ bị liệt nửa người (OR 1.38, 95% CI 1.05-1.83). Đối với trẻ sơ sinh được sinh ra lúc 32-36 tuần tuổi, có nguy cơ bị liệt não cả tay chân cao gấp 10 lần với tỷ lệ đồng hợp tử/dị hợp tử IL-6 (OR 10.42, 95% CI 1.34-80.82). Sự tiếp xúc của vi rút kết hợp với IL-4 ở trẻ sinh non có liên quan với tăng nguy cơ bị liệt não cả tay và chân cao gấp 4 lần (đồng hợp tử/dị hợp tử OR 4.25, 95% CI 1.21-14.95). Ở nhiều trẻ sinh non, không có sự tiếp xúc của vi rút kết hợp với IL-4 thì giảm nguy cơ bị liệt não (đồng hợp tử/dị hợp tử OR 0.31, 95% CI 0.13-0.76).

Kết luận: Các loại TLR-4 có thể liên quan tới việc giảm nguy cơ liệt não. Nhiều loại IL-6 hoặc IL-4 có thể hoạt động như là gen nhạy cảm, khi tiếp xúc với vi rút, thì dễ bị liệt nửa người và liệt não cả tay và chân. Sự liên quan này yêu cầu phải được xác nhận nhưng họ đưa ra một giả thuyết về sự gây ra liệt não là do nguy cơ gấp đôi từ sự tiếp xúc với vi rút có ái lực với mô thần kinh và gen nhạy cảm với sự nhiễm vi rút này.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0