Contents

Hoạt động, sự kiện

Năm 2017

Chương trình “Khảo sát ý kiến khách hàng dòng sản phẩm PM Procare năm 2017”icon_new

Năm 2016

Chương trình “Hỏi đáp hiểu biết về sản phẩm PM KiddieCal” năm 2016

Chương trình Chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết về sản phẩm PM Procare 2016

Năm 2015

Năm 2014

Chương trình “TRI ÂN KHÁCH HÀNG THAY LỜI MUỐN NÓI”

Tham khảo ý kiến các bà mẹ về việc sử dụng PMProcare / PMProcare Diamond

Cơ cấu giải thưởng

Danh sách những bạn trúng thưởng

Những lời khuyên bổ ích cho các bà Mẹ đi sau

Thông tin thu nhận được từ chương trình

Hỏi đáp về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe xương

Danh sách người trúng giải

Chia sẻ Kinh nghiệm Nuôi Dậy Con

Thông tin giải thưởng

Thông tin những người trúng giải

Chia sẻ kinh nghiệm để bé đi ngủ đúng giờ

Năm 2013

Cuộc điều tra về sản phẩm PMKiddieCal 2013

Giới thiệu về phiếu tham khảo ý kiến PMKiddieCal 2013

Các sản phẩm dùng trả thưởng chương trình hỏi đáp hiểu biết về sản phẩm PMKiddieCal 2013

Thông tin người trúng giải thưởng PMKiddieCal 2013

Cuộc điều tra về sản phẩm PMProcare 2013

Năm 2012

Cuộc điều tra về sản phẩm PMProcare 2012

Giới thiệu về phiếu tham khảo ý kiến PMProcare 2012

Thông tin về sản phẩm trong các gói giải thưởng PMProcare 2012

Danh sách người trúng thưởng PMProcare 2012

Tóm tắt thông tin thu nhận được từ phiếu tham khảo ý kiến PMProcare 2012

Cuộc điều tra về sản phẩm PMKiddiecal 2012