Isoflavone đậu nành so với giả dược trong điều trị các triệu chứng về vận mạch của thời kỳ mãn kinh: xem xét một cách hệ thống và phân tích tổng hợp

Mãn kinh. Tháng 5 – 6 năm 2010;17(3):660-6.

Bolaños R, Del Castillo A, Francia J.

San Marcos University, Lima, Peru. rbolanosd@correo.unmsm.edu.pe

Mục đích: Tỷ lệ phát sinh các rối loạn vận mạch trong thời kỳ mãn kinh khác nhau ở những phụ nữ ở quần thể khác nhau, và việc hấp thu phytoestrogen đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Mục đích của nghiên cứu này là để xác định liệu can thiệp với đậu nành (cả chế độ ăn, chiết xuất hoặc cô đặc) có làm giảm tỉ lệ phát sinh của cơn bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh so với dùng giả dược.

Phương pháp: Chỉ những tài liệu nghiên cứu đáp ứng tiêu chí lựa chọn được sử dụng trong nghiên cứu này. Các tiêu chí lựa chọn là: các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng giả dược, đã được công bố, các thử nghiệm trong vòng 12 tuần, nghiên cứu lựa chọn các phụ nữ hậu mãn kinh bị ảnh hưởng bởi các cơn bốc hỏa được cho là do mãn kinh (không bị ung thư). Can thiệp để được đánh giá là đậu nành ở các dạng sau: bổ sung đậu nành cho chế độ ăn, chiết xuất đậu nành hoặc đậu nành cô đặc (genistein hoặc daidzien). Các kết quả được thể hiện theo số cơn bốc hỏa, mức trung bình trong một đơn vị thời gian (ngày, tuần, hoặc tháng).

Kết quả: Tổng số mười chín nghiên cứu được lựa chọn và đánh giá. Sự bất đồng nhất thấp nhất được nhận thấy trong nhóm “isoflavone cô đặc”. Trong các nhóm “chiết xuất” và “ăn bổ sung”, sự bất đồng nhất đạt ở mức trung bình, lần lượt là I (2) = 42% và 59,73%. Các kết quả chung chỉ ra một sai phân trung bình chuẩn -0,39 (95% CI, -0,53 đến -0,25) thiên về đậu nành lần lượt là -0,45 (95%CI, -0,64 đến -0,25), -0,51 (95% CI, -0,79 đến -0,22), và -0,20 (95% CI, -0,46 đến -0,06) của nhóm “cô đặc”, “chiết xuất”, và “ăn bổ sung”.

Kết luận: Mặc dù các kết quả phối hợp chung và các kết quả của từng nhóm (theo loại bổ sung được sử dụng) đều chỉ ra một khuynh hướng ủng hộ đậu nành đáng kể, tuy nhiên vẫn khó để quyết định kết quả rõ ràng vì có sự bất đồng nhất ở mức cao giữa các nghiên cứu.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0