Kết quả ước tính ngày rụng trứng


Đây là thời điểm tốt nhất để bạn thụ thai:

Để biết thời điểm tốt nhất để bạn thụ thai, hãy vui lòng nhập ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối và chu kỳ kinh nguyệt của bạn tại đây.

Hãy nhớ rằng, dự tính thời điểm tốt nhất để thụ thai không phải là một kỹ thuật chính xác, vì vậy bạn có thể cần trợ giúp thêm để nhận biết những dấu hiệu của rụng trứng hoặc cần sự trợ giúp của bác sỹ. Vì đây chỉ là sự tính toán gần đúng, do vậy cũng có thể là bạn sẽ muốn thụ thai vào trước hoặc sau ngày đã tính từ 1-2 ngày để tăng tối đa cơ hội thụ thai của bạn. Hãy thoải mái khi tiếp tục cố gắng tính ngày rụng trứng vào kỳ kinh tới của bạn, vì vậy bạn có thể có kế hoạch chuẩn bị trước!

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0