Lịch âm dương

  • Chọn một tháng của một năm trong khoảng 1800-2199 và nhấn chuột vào nút Xem lịch tháng để xem lịch của tháng đã chọn.
  • Kích chuột vào nút Xem lịch năm sẽ hiển thị lịch của cả năm đã chọn.
  • Để xem thông tin chi tiết về một ngày, nhấn chuột vào ô hiển thị ngày đó. Nhấn chuột vào dòng thứ hai (chứa tên các ngày trong tuần: CN, T2…) sẽ hiện thông tin về chương trình.
  • Chương trình này chỉ hỗ trợ tính toán và hiển thị lịch âm dương từ năm 1800 đến hết năm 2199.

Tháng Năm

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0