Lượng vitamin D thấp trong khi mang thai có thể làm giảm sự phát triển ngôn ngữ của con bạn và làm tăng nguy cơ bị tự kỷ

Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nhận thức thần kinh. Nghiên cứu này của Australia được đăng trên tạp chí Nhi khoa (2012) bao gồm 743 phụ nữ có lượng vitamin D được đo ở tuần mang thai thứ 18. Con của họ được theo dõi ở các thời điểm 2, 5, 8, 10, 14 và 17 tuổi. Khả năng ngôn ngữ của trẻ được đánh giá bằng cách sử dụng Bài Kiểm tra Từ vựng qua Hình ảnh của Peabody. Các kết quả này sau đó được phân tích cùng với lượng vitamin D của người mẹ. Người ta tìm thấy có mối liên quan đáng kể giữa lượng vitamin D và sự yếu kém về ngôn ngữ (ở độ tuổi 5 và 10). Nguy cơ bị khó khăn đáng kể về ngôn ngữ ở trẻ có mẹ không có đủ vitamin D (≤ 46 nmol/L) tăng gần gấp 2 lần so với những trẻ có mẹ có lượng vitamin D trên 70nmol/L. Phát hiện của nghiên cứu này cho thấy vitamin D giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự yếu kém về ngôn ngữ.

Hơn nữa, một bài báo đăng trên Tạp chí Nghiên cứu về Khuyết tật Phát triển (2012) cho thấy việc thiếu hụt vitamin D trong khi mang thai có thể gây ra bệnh tự kỷ ở những người có khả năng mắc bệnh này.

Việc bổ sung vitamin D trong khi mang thai có thể giảm nguy cơ bị những khó khăn về ngôn ngữ ở trẻ, đặc biệt nếu người mẹ không có đủ lượng vitamin D và cũng có thể làm giảm nguy cơ bị bệnh tự kỷ ở những người có nguy cơ cao.

Tài liệu tham khảo

  1. Whitehouse, A.J., et al., Maternal serum vitamin D levels during pregnancy and offspring neurocognitive development. Pediatrics, 2012. 129(3): p. 485-93.
  2. Kocovska, E., et al., Vitamin D and autism: Clinical review. Res Dev Disabil, 2012. 33(5): p. 1541-50.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0