Mang thai lạc vị trên sẹo mổ lấy thai: Một loạt các ca thai đơn

Camille MICHENER1 và Jan E. DICKINSON2

Tạp chí của Australia và New Zealand về sản và phụ khoa 2009; 49: 451–455

Mục đích của nghiên cứu hồi cứu thuần tập này là để phân tích các đặc tính, việc kiểm soát và các kết quả về 13 trường hợp mang thai lạc vị trên sẹo mổ lấy thai (CSPs) ở một trung tâm sản khoa cấp ba trong giai đoạn năm năm. Các trường hợp được chọn lựa dựa vào điều tra cơ sở dữ liệu của bệnh viện về đặc điểm bệnh nhân, sự kiểm soát và số liệu kết quả được lấy từ hồ sơ bệnh án và các hình ảnh siêu âm. Các ca CSP (n=13) được lựa chọn từ năm 2002 đến năm 2007. Tuổi trung bình của người mẹ là 34 (khoảng tứ phân vị (IQR) 32.2, 35.2) với số lần mang thai và sinh nở trung bình của phụ nữ là 2 (IQR 1, 3). Trong 9 ca (69%), có một trường hợp phải mổ lấy thai trước và có từ 2 ca trở lên trong số 4 ca còn lại của tổng số 13 ca (31%) phải mổ lấy thai trước. Tuổi thai trung bình ở thời điểm chẩn đoán là 6.8 tuần (khoảng 5.5 – 11.5). Triệu chứng được ghi nhận phổ biến nhất là chảy máu âm đạo (9/13 ca). Chẩn đoán cuối cùng được thực hiện bằng siêu âm trên 11/13 ca (84.6%), tuy nhiên, chẩn đoán của 7/13 ca bị chậm lại, bao gồm 4 ca đã có chẩn đoán siêu âm trước đó. Trong bảy ca, phép điều trị được sử dụng là tiêm methotrexate toàn thân trong đó có 5 ca không cần phải can thiệp thêm. Một ca tiếp nhận có túi bên trong dạ con và sử dụng methotrexate toàn thân cùng với phẫu thuật cắt bỏ tử cung sau đó vì biến chứng của chửa trứng. Hai ca được điều trị với việc nạo thai đơn giản và ba ca được phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Bốn phụ nữ được ghi nhận đã có thai sau khi mang thai lạc vị trên sẹo mổ lấy thai (CSP). Tóm lại, chẩn đoán CSP vẫn có thể là một thách thức, và cần phải có kiến thức về bệnh này, đặc biệt là khi tỉ lệ mắc CSP đang gia tăng. Không xuất hiện một mối tương quan rõ ràng nào giữa số các ca mổ đẻ trước và các ca CSP. Vẫn chưa có một chiến lược kiểm soát thích hợp nào rõ ràng trong nghiên cứu này, vì chủ yếu là dựa trên các yếu tố của bệnh nhân và các nguồn tư vấn hơn là các đặc điểm của CSP.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0