Nhiều phụ nữ Australia mang thai bị thiếu hụt vitamin D

Perampalam S, Ganda K, Chow KA, Opie N, Hickman PE, Shadbolt B, Hennessy A, Grunstein H, Nolan CJ
Khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Canberra, Trường đại học quốc gia y khoa Australia, Canberra, ACT, Australia. sumathy.perampalam@act.gov.au

Cơ sở: Tỉ lệ có lượng vitamin D dưới mức tối ưu cao được thấy ở những phụ nữ không nằm trong dạng “nguy cơ”. Ảnh hưởng của các yếu tố hành vi như việc phơi nắng, quần áo, sử dụng đồ chống năng và việc bổ sung vitamin D đối với lượng vitamin D trong thai kỳ vẫn còn chưa biết rõ.

Mục đích: Để xác định sự phổ biến và các yếu tố dự báo lượng vitamin D dưới mức tối ưu tại 2 phòng khám tiền sản ở Australia–Campbelltown, NSW và Canberra, ACT.

Phương pháp: Một nghiên cứu cắt ngang về phụ nữ mang thai được thực hiện với một cuộc khảo sát về các yếu tố nhân khẩu học và hành vi và việc xác định lượng vitamin D của người mẹ giữa thai kỳ.

Kết luận: Tỉ lệ thiếu hụt nhiều (≤25 nmol/L) và thiếu hụt vừa vitamin D (26-50 nmol/L) là 35% ở Canberra (n=100) và 25,7% ở Campbelltown (n=101). Đa số những người tham gia có lượng vitamin D dưới mức tối ưu bị thiếu hụt vừa vitamin D. Trong số những phụ nữ bị thiếu nhiều vitamin D, có 38% là người Capca. Phơi nắng là yếu tố quyết định hành vi chính của lượng vitamin D trong thai kỳ trong phân tích theo một biến duy nhất. Yếu tố sắc tộc, mùa, BMI và việc sử dụng các sản phẩm vitamin D thu được bằng cách dùng số liệu gộp, là các yếu tố dự báo chính về lượng vitamin D dưới mức tối ưu. Bổ sung vitamin D ở mức 500IU/ngày là không đủ để ngăn ngừa sự thiếu hụt.

Kết luận: Các yếu tố hành vi không phải là các yếu tố dự báo như sắc tộc, mùa và BMI. Vì đa số những người tham gia nghiên cứu đều có một trong số các yếu tố nguy cơ dự báo về lượng vitamin D dưới mức tối ưu, cho nên một trường hợp có thể là đại diện cho việc bổ sung chung với liều vitamin D cao hơn trong thời gian mang thai và tiếp tục việc sàng lọc theo mục tiêu những phụ nữ ở nguy cơ cao nhất thiếu hụt vitamin D.

Vitamin D3 (cholecalciferol) có trong thành phần của AB Extra Boncare-care+ (bổ sung canxi tổng hợp) và PM NextG Cal (tăng cường sức khỏe xương, các mô và răng)

Ann Neurol. Tháng 7 năm 2011;70(1):30-40. doi: 10.1002/ana.22456.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0