Đặc tính lệ thuộc thuốc nhóm opioid của trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai người Úc bản địa: Một so sánh giữa người thủ đô và nông thôn

Tạp chí sản phụ khoa Australia và Newzealand  2009; 49: 279–284

Mục đích: Để nhận biết đặc tính lệ thuộc thuốc nhomd opioid của người mẹ, bác sĩ sản khoa và trẻ sơ sinh nhười Úc bản địa ở môi trường nông thôn và Thủ đô.

Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu về một nhóm người gồm 232 trẻ sơ sinh thủ đô và 67 trẻ sơ sinh ở nông thôn được sinh ra từ những bà mẹ có dùng methadone trong khi mang thai để điều trị chứng lệ thuộc thuốc nhóm opioid, trong thời gian từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 12 năm 2006. Các ghi chép y tế của cặp mẹ/con xác định được xem xét bằng việc  đánh giá 20 chỉ số khác nhau của trẻ sơ sinh, sản khoa và người mẹ.

Kết quả: Số trẻ sơ sinh của những bà mẹ lệ thuộc thuốc nhóm opioid (IODMs) được xác định là thổ dân gồm 47 ở nông thôn và 50 ở thủ đô. Điều này được thấy một tỷ lệ cao hơn đáng kể ở nông thôn so với ở thủ đô (70.1% vs 21.6%, P < 0.05). Tác động của nông thôn là phụ thuộc vào sắc tộc với tỷ lệ thấp hơn đáng kể của trẻ sơ sinh đòi hỏi xử lý rút thuốc (P<0.001), tư vấn trước sinh (P<0.01), liên quan tới cục dịch vụ cộng đồng (DoCS) (P<0.001) và thời gian sơ sinh trong bệnh viện ngắn hơn (P<0.001). Không có sự khác biệt đáng kể về hạn chế phát triển trong tử cung ở trẻ sơ sinh thổ dân. Có sự khác biệt không đáng kể về các chỉ số xét nghiệm giữa trẻ sơ sinh bản địa và không bản địa ở nông thôn.

Kết luận: Sự khác biệt đáng kể giữa các bà mẹ lệ thuộc thuốc nhóm opioid (IODMs) ở nông thôn với thủ đô thể hiện ở chỗ ít tham gia tư vấn tiền sản, ít có yêu cầu điều trị rút thuốc trẻ sơ sinh, thời gian trẻ sơ sinh ở bệnh viện ngắn hơn và ít giấy tờ liên quan đến cục dịch vụ xã hội hơn. Những khác biệt này có thể là một sự tương ứng của sự khác biệt về cách tiếp cận chẩn đoán và kiểm soát. Tính cách sắc tộc không ảnh hưởng tới các phòng khám chuyên khoa ở cả nông thôn và thành thị. Nên nghiên cứu sâu hơn để so sánh các tác động lâu dài.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0