Nhu cầu và việc bổ sung Vitamin D trong thai kỳ

Hollis BW, Wagner CL.
Trường đại học Y khoa Nam Carolina, Charleston, Nam Carolina, USA.

Mục đích: Vấn đề bổ sung vitamin D trong thai kỳ vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Bài báo này muốn cung cấp các kiến thức có cân nhắc về vấn đề này được thu thập trong 18 tháng qua.

Các phát hiện gần đây: Hai báo cáo gần đây, một của Viện nghiên cứu Y khoa, và một của Hội Nội tiết, khác nhau hoàn toàn về nhu cầu dinh dưỡng đối với vitamin D, cũng như về lượng 25-hydroxyvitamin D tuần hoàn mong muốn. Các khuyến cáo này sẽ còn được thảo luận với các số liệu quan sát gần đây và một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên mới hoàn thành có liên quan tới nhu cầu vitamin D trong thời gian mang thai

Tóm tắt: Bằng chứng hiện nay đang ủng hộ quan điểm cho rằng lượng 25-hydroxyvitamin D tuần hoàn nên là 40-60ng/ml (100-150nmol) trong thời gian mang thai và cần phải thu nạp 4000IU vitamin D3 hàng ngày để đạt được lượng tuần hoàn đó.

Aust N Z J Obstet Gynaecol. Tháng 8 năm 2011;51(4):353-9. doi: 10.1111/j.1479-828X.2011.01313.x. Epub 2011 May 18
 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0