Những yếu tố dự báo trên lâm sàng về sinh non ở những phụ nữ với cảnh báo cơn co trước thời kỳ hoặc vỡ màng ối sớm?

Tạp chí sản phụ khoa Australia và Newzealand 2009; 49: 16–21

Cơ sở: Các yếu tố dự báo độc lập về sinh non được đánh giá dựa trên các số liệu lâm sàng trong khi nằm viện bằng sự phân tích nhiều biến số.

Mục đích: Mục đích của nghiên cứu này là xác định các yếu tố dự báo độc lập liên quan đến sinh non bằng việc phân tích nhiều biến số của các dữ liệu lâm sàng trong thời gian nằm bệnh viện của bệnh nhân có nguy cơ sinh non hoặc vỡ màng ối sớm (PROM), và để nhận rõ các triệu chứng dự báo sinh non có độ tin cậy cao và sớm ở những phụ nữ mang thai có nguy cơ.

Phương pháp: Đối tượng là 200 bệnh nhân được chẩn đoán với đe dọa sinh non hoặc rách màng ối sớm (PROM) và được nhập viện ở tuổi thai 22-35 tuần. Phân tích đơn và đa biến số được thực hiện; 20 yếu tố được đánh giá liên quan đến dữ liệu lâm sàng, và chúng tôi rút ra các yếu tố dự báo bằng việc sử dụng phương pháp phân tích hồi quy.

Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 30.5, và tuổi thai trung bình lúc nhập viện là 30.0 tuần. Sinh non được nhận thấy ở 55 trường hợp (27.5%) và sinh đúng thời hạn là 145 trường hợp (72.5%). Trên phân tích đa biến số, chảy máu, chỉ số khối cơ thể trước thai nghén, xơ hóa bào thai và độ dài cổ tử cung được rút ra là các yếu tố dự báo độc lập liên quan tới sinh non.

Kết luận: Nếu bốn yếu tố rút ra từ nghiên cứu này có thể trở thành dự báo sinh non có thể tin cậy được, thì đánh giá sâu hơn các yếu tố này có thể giúp xác định rõ cơ chế của sinh non.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0