Nong cổ tử cung có cần thiết trong phẫu thuật lấy thai?

Tạp chí sản phụ khoa Australia và Newzealand 2009; 49: 263–267

Chủ đề: Mục đích của nghiên cứu ngẫu nhiên viễn cảnh này là xác định tác động của nong cổ tử cung trong mổ lấy thai đối với tình trạng bệnh tật của người mẹ.

Phương pháp: Các đối tượng tham gia nghiên cứu có chỉ định mổ lấy thai được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Nhóm A (n=200) gồm những phụ nữ có tác động nong cổ tử cung trong phẫu thuật; Nhóm B (n=200) gồm những phụ nữ không tác động nong cổ tử cung trong phẫu thuật.

Kết quả: Được nhận xét không có sự khác biệt về nhân khẩu học giữa 2 nhóm. Không có sự khác biệt đáng kể về các bệnh nhiễm khuẩn giữa 2 nhóm (P = 0.87) (Yếu tố nguy cơ liên quan (RR) 1.11, 95% khoảng tin cậy (CI) 0.58-2.11), viêm nội mạc tử cung (P=0.72) (RR 1.68, 95% CI 0.39–7.14), sốt (P = 0.66) (RR 1.21, 95% CI 0.51–2.87), nhiễm trùng vết thương (P = 0.82) (RR 1.11, 95% CI 0.44–2.81), viêm nội mạc tử cung (P = 0.72) (RR 1.68, 95% CI 0.39–7.14) hoặc nhiễm khuẩn đường tiết niệu (P = 1.00) (RR 1.00, 95% CI 0.28–3.50), và mất máu ước tính (P = 0.2). Tuy nhiên, nhóm A có thời gian mổ lâu hơn so với nhóm B (P=0.01).

Kết luận: Nong cổ tử cung trong phẫu thuật trong khi mổ lấy thai không làm giảm mất máu và giảm nhiễm trùng sau mổ. Không khuyến nghị nong cổ tử cung trong khi mổ lấy thai.

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0