Phạm vi ảnh hưởng và các yếu tố nguy cơ báo trước việc truyền máu trong trường hợp mổ lấy thai (caesarean section)

Chua SC, Joung SJ, Aziz R.

Sản Phụ khoa Aust N Z J. tháng 10 năm 2009; 49(5):490-3

Việc đánh giá tiêu chuẩn trước mổ đối với trường hợp mổ lấy thai (CS) thường bao gồm đánh giá nhóm máu và sàng lọc do nguy cơ của việc truyền máu. Nhưng không có số liệu khách quan để hỗ trợ quy trình như vậy. Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích chi phí hiệu quả của xét nghiệm nhóm máu và sàng lọc đối với trường hợp mổ lấy thai. Trong nghiên cứu ngược thời gian này, người ta phân tích tất cả các trường hợp mổ lấy thai đơn ở một bệnh viện cấp ba bằng cách sử dụng số liệu từ hồ sơ đăng ký của Ngân hàng Máu và cơ sở dữ liệu của khoa sản, từ mùng 1 tháng 1 năm 2004 đến 31 tháng 12 năm 2005. Các biến lâm sàng bao gồm: các đặc tính nhân khẩu học, ước lượng sự mất máu, các chỉ định mổ lấy thai, haemoglobin trước mổ và các chỉ định truyền máu, được thu thập. Hai nhà nghiên cứu phân tích các bệnh án của tất cả các bệnh nhân mà có hồ sơ truyền máu trong cơ sở dữ liệu của khoa sản hoặc trong hồ sơ đăng ký của ngân hàng máu, để xác nhận sự chính xác và các yếu tố nhận biết nguy cơ xuất huyết. Trong số 2212 bệnh nhân có thai đơn phải trải qua trường hợp mổ lấy thai, có 14 người (0.63%) cần phải truyền máu. Nguy cơ truyền máu cho các trường hợp mổ lấy thai tự chọn và cấp cứu lần lượt là 3.9 trên 1000 và 9.8 trên 1000. Tóm lại, trong các trường hợp không có các yếu tố nguy cơ đáng kể đối với xuất huyết ở trường hợp mổ lấy thai ở bệnh viện cấp ba, các xét nghiệm nhóm máu và xét nghiệm sàng lọc như thường lệ không cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Trong một số ít trường hợp hiếm gặp khi một bệnh nhân không có các yếu tố nguy cơ có thể xác định trước là cần phải truyền máu gấp, thì máu nhóm O âm tính chính là sự lựa chọn trong khi chờ đợi việc xác định chính thức về nhóm máu và phản ứng tương hợp.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0