Sự dung nạp cá và các hải sản khác của người mẹ trong quá trình mang thai và sự phát triển thần kinh của trẻ khi 4 tuổi

Public Health Nutr. 2009 Oct;12(10):1702-10. Epub 2008 Nov 25.

Mendez MA, Torrent M, Julvez J, Ribas-Fitó N, Kogevinas M, Sunyer J.

MỤC ĐÍCH: Để phân tích mối quan hệ giữa sự dung nạp cá và các hải sản khác của người mẹ trong quá trình mang thai và sự phát triển thần kinh của trẻ khi 4 tuổi. Mặc dù những phụ nữ mang thai được khuyên là nên hạn chế ăn những đồ hải sản vì có khả năng bị nhiễm độc tố thần kinh, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng toàn bộ sự dung nạp hải sản của người mẹ có liên quan tới sự phát triển thần kinh của trẻ được cải thiện, có thể là do dung nạp nhiều DHA hơn.

THIẾT KẾ: Nghiên cứu này sử dụng số liệu từ nghiên cứu thuần tập về sinh đẻ theo thời gian. Người ta sử dụng bộ câu hỏi về thực phẩm (FFQ) bán định lượng được tiến hành ngay sau khi sinh để đánh giá mức độ dung nạp hải sản của người mẹ. Phân tích hồi quy đa biến được sử dụng để đánh giá về mối liên hệ giữa mức tiêu thụ hải sản và năng lực của trẻ theo thang điểm McCarthy (MCSA). Các phân tích được phân tầng theo khoảng thời gian cho con bú vì sữa mẹ là nguồn DHA trong giai đoạn phát triển não sau khi sinh.

TIẾN HÀNH: tại Menorca, Tây Ban Nha, 1997-2001.

ĐỐI TƯỢNG: Những trẻ sinh đủ tháng (n = 392) với số liệu dựa trên chế độ ăn uống của người mẹ trong quá trình mang thai, thời gian cho con bú và sự phát triển thần kinh khi 4 tuổi.

KẾT QUẢ: Trong số những trẻ được bú mẹ ít hơn 6 tháng, thì những trẻ có mẹ ăn cá nhiều hơn 2-3 lần/tuần đạt điểm theo các tiểu thang điểm MCSA cao hơn đáng kể so với những trẻ mà mẹ chúng ăn cá 1 lần/tuần hoặc ít hơn. Không có mối liên hệ nào giữa những trẻ được bú mẹ trong khoảng thời gian dài hơn. Tuy nhiên việc người mẹ ăn các hải sản khác (các loài có vỏ, mực) tỉ lệ nghịch với điểm số tính theo một vài tiểu thang điểm, bất kể khoảng thời gian được bú mẹ.

KẾT LUẬN: Nghiên cứu cho thấy rằng trong số những trẻ được bú mẹ dưới 6 tháng thì việc người mẹ ăn cá ở mức cao vừa phải, không phải là các hải sản khác, trong thời gian mang thai có thể tốt cho sự phát triển thần kinh. Cần phải nghiên cứu sâu thêm trên những đối tượng khác ăn nhiều hải sản và trên các biến trung gian để chứng minh cho nhận định này.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0