Tác dụng của việc bổ sung vitamin E đối với các chỉ số sức khoẻ thai kỳ: một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên

Bastani P, Hamdi K, Abasalizadeh F, Navali N

Đối tượng :Bằng chứng có giá trị về vai trò của vitamin E bổ sung trong thai kỳ bình thường vẫn chưa đầy đủ. Nghiên cứu này đánh giá lợi ích tiềm tàng của việc bổ sung vitamin E đối với một số chỉ số sức khoẻ thai kỳ.

Phương pháp: Một kỹ thuật lựa chọn ngẫu nhiên đơn giản theo tỉ lệ 1:2 được sử dụng để chia 104 phụ nữ mang thai thích hợp nhận vitamin E và 168 phụ nữ (đối chứng) không nhận thuốc. Nhóm điều trị được uống các viên nang chứa 400IU vitamin E từ tuần thứ 14 của thai kỳ đến khi sinh.

Kết quả: Các biến chính kể cả tuổi của người mẹ được nhận thấy là được phân bổ tương tự nhau giữa các nhóm nghiên cứu. Tỉ lệ các kết quả của người mẹ và kết quả chu sinh bao gồm cả điểm Apgar và cân nặng khi sinh không khác nhau đáng kể giữa các nhóm. Tỉ lệ chứng tiền sản giật xuất hiện là 1% ở nhóm phụ nữ được điều trị so với 1,78% ở nhóm đối chứng.

Kết luận: Việc bổ sung vitamin E từ quý hai của thai kỳ không gây ra các rủi ro  về kết quả thai kỳ và việc xuất hiện chứng tiền sản giật.

 

Chia sẻ bài viết:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneBuffer this pageShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0