AB Extra Bone-care+ – Ngăn ngừa và điều trị loãng xương

AB Extra Bone-care+ – Ngăn ngừa và điều trị loãng xương

Extraboncare

Liều dùng Người lớn: 1 -3 viên một ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sỹ Trẻ em (2 tuổi trở lên): ½ viên một ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sỹ Đóng gói 60 viên / hộp vỉ Thận trọng Nếu triệu chứng không thuyên giảm xin hỏi ý kiến bác sỹ. Là […]