Bổ sung sớm DHA & ARA

Hàng loạt nghiên cứu trong 2 thập niên qua đã chứng minh việc bổ sung DHA & ARA cho trẻ sinh đủ tháng lẫn thiếu tháng mang lại những kết quả phát triển trí tuệ và thị lực trong suốt thời kỳ nhũ nhi và những năm đầu đời khi DHA & ARA được bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ với liều lượng thích hợp