Những cơ chế nền tảng cho các tác dụng bảo vệ tim mạch của các axit béo đa không bão hoà omega-3.

Các axit béo đa không bão hoà omega-3 (n-3 PUFAs) phổ biến là axit docosahexaenoic và axit eicosapentaenoic có trong dầu cá và axit alpha linolenic từ dầu hạt lanh. Các nghiên cứu dịch tễ học đưa ra giả thuyết về lợi ích của n-3 PUFA đối với sức khoẻ tim mạch.