Vitamin D và chứng tăng huyết áp trong thai kỳ

Sự thiếu hụt vitamin D là phổ biến, đặc biệt ở các vùng phía bắc. Chúng tôi nghiên cứu mối quan hệ giữa tình trạng vitamin D và chứng tăng huyết áp ở cuối thai kỳ. Một nghiên cứu đối chứng được tiến hành trong hai kỳ: Tháng 9 – Tháng 10, 2008 và Tháng 1 – Tháng 3, 2009, trên những phụ nữ mang thai gần đủ tháng.

Rối loạn Tăng huyết áp khi Mang thai và các Yếu tố Nguy cơ Tim mạch cần thận trọng sau đó

Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích mối quan hệ giữa chứng rối loạn tăng huyết áp khi mang thai với các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được đối với bệnh tim mạch và chuyển hoá, và đánh giá khả năng ngăn ngừa và phát hiện sớm.

Hướng dẫn kiểm soát cao huyết áp ở phụ nữ có thai

Đây là báo cáo Tóm tắt về các hướng dẫn mới được cập nhật do Hội Sản khoa của Australia và Newzealand xây dựng để kiểm soát cao huyết áp ở phụ nữ có thai. Họ đề cập tới một loạt các vấn đề thách thức bao gồm định nghĩa về cao huyết áp nặng, sử dụng máy theo dõi huyết áp tự động…