Những triệu chứng khi mới mang thai

Những triệu chứng khi mới mang thai

Có phải bạn đang rất chú ý tới cơ thể mình, tìm kiếm và hi vọng sẽ cảm thấy dấu hiệu gì đó cho thấy bạn mang thai? Những triệu chứng khi mới mang thai không hoàn toàn khác với những dấu hiệu bạn có thể thường cảm thấy quanh chu kỳ của mình, nhưng thường sẽ rõ rệt hơn. Nếu bạn đang có những triệu chứng này thì có thể là bạn đã mang thai và điều này có thể được xác nhận một cách chính xác bằng que thử thai. Hãy xem dưới đây một số triệu chứng thường gặp nhất khi mới mang thai để canh chừng và mong đợi.