Những mối quan tâm thường gặp trong giai đoạn đầu làm mẹ

Những mối quan tâm thường gặp trong giai đoạn đầu làm mẹ

Common concerns in early motherhood

Rõ ràng là trong khi bạn đang đặt hết mối quan tâm và năng lượng của mình cho em bé mới sinh, thì ai chăm sóc bạn? Giai đoạn đầu làm mẹ có thể khá là khó khăn, đặc biệt nếu đó là lần đầu tiên làm mẹ. Thường thì các bà mẹ hay quá quan tâm đến việc làm mẹ đến nỗi mà bỏ bê các mối quan tâm hay các vấn đề của chính bản thân họ. Điều quan trọng là phải chỉ ra được những mối quan tâm có thể có về chính bản thân bạn vì nó có thể giúp bạn trở nên mạnh mẽ, nhờ vậy bạn có thể thực hiện bổn phận làm mẹ. Dưới đây là một số những mối quan tâm mà các bà mẹ thường có trong giai đoạn đầu thời thơ ấu của trẻ.