Isoflavone đậu nành so với giả dược trong điều trị các triệu chứng về vận mạch của thời kỳ mãn kinh: xem xét một cách hệ thống và phân tích tổng hợp

Tỷ lệ phát sinh các rối loạn vận mạch trong thời kỳ mãn kinh khác nhau ở những phụ nữ ở quần thể khác nhau, và việc hấp thu phytoestrogen đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này.

Cập nhật: Mối liên hệ giữa ung thư vú và Isoflavones

Giữa văn hóa phương Đông và phương Tây có sự khác nhau đáng kể về mối liên hệ giữa việc sử dụng isoflavone và nguy cơ bị ung thư vú, tuy nhiên một tổng kết gần đây đã cố gắng làm rõ các yếu tố được cho là nguyên nhân tạo ra những sự khác biệt này. Cho tới nay, có một vài yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được một cách tương đối đối với việc mắc bệnh ung thư vú.

Hiệu quả của Isoflavone trên da của phụ nữ sau mãn kinh

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của Isoflavone trên da của phụ nữ sau mãn kinh. Một nghiên cứu theo thời gian được tiến hành trước hết với những phụ nữ sau mãn kinh (n=30) và sau khi điều trị với 100mg/ngày của chiết xuất đậu nành đậm đặc giàu isoflavone trong thời gian 6 tháng.