Gen nhạy cảm với sự tiếp xúc của vi rút có thể tăng nguy cơ bị liệt não

Nhiều loại Cytokine có thể gây ra phản ứng viêm ở thai nhi, làm tăng khả năng bị bệnh liệt não (CP). Nghiên cứu này khảo sát sự liên quan giữa chất trung gian gây viêm được lựa chọn và các loại gen cytokine (Thụ thể Toll-like – 4 (TLR-4) Asp299Gly, Interleukin-6 G-174C và interleukin-4 C-589T) và liệt não (CP) từ 443 trẻ sơ sinh liệt não và 883 trẻ sơ sinh đối chứng.