Isoflavone đậu nành so với giả dược trong điều trị các triệu chứng về vận mạch của thời kỳ mãn kinh: xem xét một cách hệ thống và phân tích tổng hợp

Tỷ lệ phát sinh các rối loạn vận mạch trong thời kỳ mãn kinh khác nhau ở những phụ nữ ở quần thể khác nhau, và việc hấp thu phytoestrogen đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này.

Hiệu quả của Isoflavone trên da của phụ nữ sau mãn kinh

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của Isoflavone trên da của phụ nữ sau mãn kinh. Một nghiên cứu theo thời gian được tiến hành trước hết với những phụ nữ sau mãn kinh (n=30) và sau khi điều trị với 100mg/ngày của chiết xuất đậu nành đậm đặc giàu isoflavone trong thời gian 6 tháng.

Mối quan hệ giữa các giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh và tình trạng tiểu són gia tăng

Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá liệu giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh có liên quan độc lập tới sự phát triển của các triệu chứng không kìm giữ được (ỉa đùn, đái dầm).