Ảnh hưởng của giới tính thai nhi lên kết quả thai kỳ trong thời kỳ mang thai đôi

Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá mối quan hệ giữa giới tính thai nhi và kết quả thai kỳ trong trường hợp mang thai đôi khác trứng và ảnh hưởng của bào thai nữ và nam lên việc cùng sinh đôi đối ngược giới tính của chúng.

Chế độ dinh dưỡng tối ưu để cải thiện cho quá trình mang thai đôi

Việc mang thai đôi góp một phần không cân xứng vào tình trạng bệnh tật khi mang thai do các nguy cơ tăng lên của việc sinh non và cân nặng khi sinh thấp.