Vitamin D có thể làm giảm tỉ lệ sinh mổ và sẩy thai

Sinh mổ phổ biến và có thể được tiến hành vì nhiều nguyên nhân bao gồm chuyển dạ kéo dài và suy thai. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng sinh mổ nên chiếm khoảng 15{cab4235ca62aed331411837ccdc03a954fab9962cb37a8259e5e4cf8a5fe7f6c} trên tổng số các ca sinh, nhưng ở một số nước, tỉ lệ này cao hơn rất nhiều. Vitamin D có các thụ cảm thể trên cơ xương và có thể làm tăng sức khoẻ của cơ xương chậu và vì vậy làm tăng khả năng cho người mẹ để đẩy và sinh con theo đường âm đạo.

Phạm vi ảnh hưởng và các yếu tố nguy cơ báo trước việc truyền máu trong trường hợp mổ lấy thai (caesarean section)

Việc đánh giá tiêu chuẩn trước mổ đối với trường hợp mổ lấy thai (CS) thường bao gồm đánh giá nhóm máu và sàng lọc do nguy cơ của việc truyền máu.

Mang thai lạc vị trên sẹo mổ lấy thai: Một loạt các ca thai đơn

Mục đích của nghiên cứu hồi cứu thuần tập này là để phân tích các đặc tính, việc kiểm soát và các kết quả về 13 trường hợp mang thai lạc vị trên sẹo mổ lấy thai (CSPs) ở một trung tâm sản khoa cấp ba trong giai đoạn năm năm.

Tình trạng trẻ sơ sinh sau mổ lấy thai

Để đánh giá tình trạng trẻ sơ sinh được sinh ra bằng cách mổ lấy thai nhắc lại so với trẻ được sinh ra theo đường âm đạo sau mổ lấy thai lần đầu (VBAC) ở những phụ nữ có một lần mổ lấy thai trước đó và để đánh giá chi phí khác nhau giữa mổ đẻ nhắc lại và VBAC.

Nong cổ tử cung có cần thiết trong phẫu thuật lấy thai?

Mục đích của nghiên cứu ngẫu nhiên viễn cảnh này là xác định tác động của nong cổ tử cung trong mổ lấy thai đối với tình trạng bệnh tật của người mẹ. Các đối tượng tham gia nghiên cứu có chỉ định mổ lấy thai được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm. Nhóm A (n=200) gồm những phụ nữ có tác động nong cổ tử cung trong phẫu thuật