Tính ngày rụng trứng

Tính ngày rụng trứng

Bạn đang cố gắng thụ thai? Bạn có cần giúp tính ngày rụng trứng của mình và có muốn biết khi nào là thời điểm tốt nhất để thụ thai không? Thời điểm tốt nhất để thụ thai không chỉ là thời điểm rụng trứng của bạn mà còn là thời điểm trước đó vài ngày vì tinh trùng có thể sống được tới 5 ngày trong cơ thể bạn và chờ trứng của bạn đến.