Vitamin D có thể làm giảm tỉ lệ sinh mổ và sẩy thai

Sinh mổ phổ biến và có thể được tiến hành vì nhiều nguyên nhân bao gồm chuyển dạ kéo dài và suy thai. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng sinh mổ nên chiếm khoảng 15{cab4235ca62aed331411837ccdc03a954fab9962cb37a8259e5e4cf8a5fe7f6c} trên tổng số các ca sinh, nhưng ở một số nước, tỉ lệ này cao hơn rất nhiều. Vitamin D có các thụ cảm thể trên cơ xương và có thể làm tăng sức khoẻ của cơ xương chậu và vì vậy làm tăng khả năng cho người mẹ để đẩy và sinh con theo đường âm đạo.

Mối liên hệ giữa việc chảy máu âm đạo của kỳ 3 tháng đầu tiên và sẩy thai

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ tương quan giữa chảy máu âm đạo trong kỳ 3 tháng đầu và sẩy thai, đồng thời không tính đến việc chảy máu ở thời điểm mất thai.