Tình trạng Vitamin D của người mẹ quyết định các biến số về xương ở trẻ sơ sinh

Vitamin D điều chỉnh 3{cab4235ca62aed331411837ccdc03a954fab9962cb37a8259e5e4cf8a5fe7f6c} hệ gien của con người, bao gồm các tác động lên sức khoẻ xương trong suốt cuộc đời. Tình trạng vitamin D của người mẹ có thể xác định sự phát triển xương của thai nhi. Mục tiêu ở đây là nhằm xác định mối liên quan giữa tình trạng vitamin D của người mẹ và các biến số về xương của trẻ sơ sinh.

Mối quan hệ giữa nguy cơ bị dị ứng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với việc sớm bổ sung cá, dầu cá hay các axit béo Omega-3 chuỗi dài

Có hai loại axit béo không no nhiều nối đôi chính (PUFAs), đó là n-6 và n-3. Người ta cho rằng có mối quan hệ nhân quả giữa việc dung nạp axit béo không no nhiều nối đôi loại n-6 và bệnh dị ứng, và có các cơ chế về mặt sinh học, có liên quan tới các chất trung gian eicosanoid của axit arachidonic PUFA loại n-6, để giải thích được mối quan hệ này.

Quá trình trao đổi các vi dưỡng chất và axit béo omega-3 của người mẹ bị thay đổi sẽ làm biến đổi về mặt di truyền biểu sinh các men matrix metalloproteinase trong trường hợp sinh non: một giả thuyết mới

Sinh non là một vấn đề sức khoẻ chu sinh quan trọng. Một số cơ chế hợp lý đã được đưa ra nhưng quan trọng là phải có một giả thuyết cơ chế có thể kiểm chứng được, có thể giải thích cơ chế chung hợp lý cho các trường hợp sinh non khắp toàn cầu.

Vitamin D trong thai kỳ và nguy cơ mắc chứng đa xơ cứng ở trẻ sơ sinh

Vitamin D có thể có vai trò phòng ngừa nguyên nhân của chứng đa xơ cứng (MS), nhưng tác dụng của vitamin D trong thai kỳ đối với chứng đa xơ cứng khởi phát ở giai đoạn trưởng thành thì vẫn chưa được nghiên cứu.

Bổ sung dầu cá cho mẹ giúp làm giảm tỉ lệ mới mắc của các bệnh liên quan đến IgE ở trẻ sơ sinh trong 2 năm đầu tiên của cuộc đời

Thử nghiệm này bao gồm 145 phụ nữ mang thai với liều dùng hoặc là 1,6g EPA và 1,1g DHA hoặc là giả dược. Cung cấp EPA/DHA hoặc giả dược bắt đầu từ tuần thai kỳ thứ 25 và liên tục qua suốt 3,5 tháng cho con bú. Không thấy có sự khác nhau đáng kể về tỷ lệ lưu hành bệnh dị ứng giữa các nhóm.

Một nghiên cứu mới cho thấy nồng độ axit docosahexaenoic (DHA) huyết tương của người mẹ khi mang thai cao hơn có liên quan tới kiểu ngủ trưởng thành hơn của trẻ sơ sinh

Mối quan hệ và ảnh hưởng của axit docosahexaenoic (DHA) lên hệ thần kinh trung ương (CNS) của thai nhi đang phát triển và kết quả về kiểu ngủ ở trẻ sơ sinh vẫn còn chưa được khám phá.

Tình trạng trẻ sơ sinh sau mổ lấy thai

Để đánh giá tình trạng trẻ sơ sinh được sinh ra bằng cách mổ lấy thai nhắc lại so với trẻ được sinh ra theo đường âm đạo sau mổ lấy thai lần đầu (VBAC) ở những phụ nữ có một lần mổ lấy thai trước đó và để đánh giá chi phí khác nhau giữa mổ đẻ nhắc lại và VBAC.

Đặc tính lệ thuộc thuốc nhóm opioid của trẻ sơ sinh và phụ nữ có thai người Úc bản địa: Một so sánh giữa người thủ đô và nông thôn

Để nhận biết đặc tính lệ thuộc thuốc nhomd opioid của người mẹ, bác sĩ sản khoa và trẻ sơ sinh nhười Úc bản địa ở môi trường nông thôn và Thủ đô. Nghiên cứu hồi cứu về một nhóm người gồm 232 trẻ sơ sinh thủ đô và 67 trẻ sơ sinh ở nông thôn được sinh ra từ những bà mẹ có dùng methadone trong khi mang thai để điều trị chứng lệ thuộc thuốc nhóm opioid.