Chứng thiếu máu do thiếu sắt: Các thông số của thai kỳ khi có hoặc không bổ sung sắt

Mục đích của nghiên cứu này là nhằm đánh giá tính hiệu quả của việc bổ sung sắt ở những phụ nữ mang thai mắc chứng thiếu máu dựa trên tần suất xuất hiện các biến chứng khi mang thai và các thông số khi sinh.