Cập nhật: Mối liên hệ giữa ung thư vú và Isoflavones

Giữa văn hóa phương Đông và phương Tây có sự khác nhau đáng kể về mối liên hệ giữa việc sử dụng isoflavone và nguy cơ bị ung thư vú, tuy nhiên một tổng kết gần đây đã cố gắng làm rõ các yếu tố được cho là nguyên nhân tạo ra những sự khác biệt này. Cho tới nay, có một vài yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được một cách tương đối đối với việc mắc bệnh ung thư vú.